(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

Pozwolenie na budowę - krok po kroku

Poniżej znajdziesz przykład poglądowego schematu, który przedstawia poszczególne kroki, które powinieneś przejść, by otrzymać pozwolenie na budowę i przystąpić do użytkowania budynku. Ten mały dekalog pozwoli Ci zorientować się, jakie dokumenty musisz mieć, by w miarę bezboleśnie przejść drogę przez urzędowe męki.1) Plan miejscowy
W Wydziale Architektury Urzędu miasta lub gminy pozyskaj wypis i wyrys z planu miejscowego

2) Nie ma planu miejscowego
Zażądaj decyzji o warunkach zabudowy. Złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w Twoim urzędzie miasta. Druk wniosku można pobrać w najbliższym Wydziale Architektury

3) Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 
Jeżeli działka leży poza miastem musisz sprawdzić, czy nie figuruje jako grunt produkcji rolnej. Wniosek składa się w Wydziale Gospodarki Gruntami lub w najbliższym starostwie.

4) Mapa sporządzona przez geodetę do celów projektowych
Wybieramy lokalnego geodetę i zlecamy mu wykonanie mapy do celów projektowych

5) Warunki techniczne przyłączenia do sieci
Wnioski o wydanie warunków technicznych, jeśli zachodzi taka konieczność, należy składać u lokalnych dostawców. Potrzebujesz warunków przyłączenia do sieci: gazowniczej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej.

6) Projekt architektoniczno-budowlany:
Składa się z czterech egzemplarzy, z których każdy ma części: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wewnętrznych.

7) Projekt zagospodarowania działki oraz adaptacja projektu do warunków miejscowych. Uzgodnienia z zarządcami sieci.
Sporządza go kierownik budowy/architekt adaptujący z uprawnieniami projektowymi. Usytuowanie budynku na działce należy uzgodnić z dostawcami mediów. Uzgodnień dokonuje się w oparciu o rysunki projektu zagospodarowania działki.

8) Pozwolenie na budowę
Wniosek, projekt architektoniczno-budowlany (4 sztuki), oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy złożyć w starostwie lub urzędzie miasta w wydziale architektury.

9) Opieczętowanie dziennika budowy, uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy. Złożenie oświadczenia kierownika budowy.
Dziennik należy złożyć w do opieczętowania w Wydziale Architektury. Pozwolenie na budowę po uprawomocnieniu opieczętować klauzulą ostateczności w odnośnym wydziale. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy wraz z oświadczeniem jej kierownika składa się w miejskim/powiatowym inspektoriacie nadzoru budowlanego.

10) Zawiadomienie o zakończeniu budowy. Przystąpienie do użytkowania. 
Inwestor składa zawiadomienie w miejskim/powiatowym inspektoriacie nadzoru budowlanego. Do użytkowania można przystąpić, wtedy gdy urząd w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji.
Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Hormann

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)